เมนูหลัก

MOIT 18 : หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

18.1บันทึกรายงานผู้บริหารลงนามคำสั่ง และเผยแพร่